اعضای هیات مدیره

  

نام اعضای هیات مدیره

نماینده

سمت

شرکت تکادو (سهامی عام)

ناصر علی بابائی رنانی

رئیس هیئت مدیره

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

سید حسن ابطحی

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)

محمود شهشهانی پور

عضو هیئت مدیره

شرکت  سرمایه گزاری آتیه تکادو

ناصر هاشمی طاهری

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت معدنجو (سهامی خاص)

محمد مجتهد زاده

عضو هیئت مدیره

 


31